Hlavná stránka Septembrové aktuality 2012
Septembrové aktuality 2012

 

Do ročného programu sa nám prihlásilo 11 účastníkov tohtoročnej letnej školy.

 

Ročný podporný program:

V rámci ročného podporného programu pod vedením vybraného kouča  spomedzi lektorov letnej školy,
účastníci programu pripravujú svoj inovačný zámer a prepracovávajú sylabus kurzu, ktorý učia v tomto semestri.

 

 

Príspevok o letnej škole môžete nájsť aj v časopise Žilinskej univerzity - Spravodajca 7/2012 (September) na str. 17 alebo si ho stiahnite tu.

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ