Hlavná stránka Decembrové aktuality
Decembrové aktuality

 

Novú výzvu pre prihlasovanie sa na letné školy 2012 vyhlásime cca v januári 2012.

 

Na február 2012 plánujeme workshop pre účastníkov ročného podporného programu ( viď zoznam nižšie) - podrobnejšie informácie nájdete v  priebehu januára 2012 na našej webstránke v časti  "Januárové aktuality" .

 

Frekventanti pre ročný podporný program (šk.r. 2011/2012) - aktualizovaný zoznam

Adamová Ľudmila, Boleková Adriana, Bzdilová Renáta, Cáriková Katarína, Cintulova Lucia, Čižmáriková Martina, Ďuračková Beáta, Dzurjaník Peter, Filičková Marta, Hrnčiarová Katarína, Kravárová Martina, Luckaničová Martina, Muráriková Petra, Nachtmanová Katarína, Petáková Miroslava, Petruš Lukáš, Pizano Veronika, Repanova Terézia, Ropovik Ivan, Soľaníková Svetlana, Šidová Ivana, Špatinová Gabriela, Štefčík Jozef, Vallušová Anna, Zrníková Petra, Živčák Marek.

 

 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ