Hlavná stránka Októbrové aktuality 2012
Októbrové aktuality 2012

 

Prebieha vyučovanie inovovaných kurzov v rámci ročného podporného programu, ktorý nadväzuje na letnú školu Ako kvalitne učiť na VŠ.

 

Pripravujeme tiež zborník z najlepších prác účastníkov ročného programu. Zborník, ktorého editorkami sú Ľudmila Adamová a Petra Muráriková, zahŕňa desať správ o výsledkoch inovácie vyučovania. Vyjsť by mal vo vydavateľstve Barbara Budrich Publishers.

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ