Hlavná stránka Januárové aktuality 2013
Januárové aktuality 2013

 

23. januára 2013 zverejnila Európska nadácia pre vedu dokument, v ktorom vyzýva vysoké školy v Európe,
aby vzdelávali svojich učiteľov v oblasti pedagogiky. Dokument iniciovali a zostavili viacerí odborníci z Centra rozvoja doktorandov.

 http://www.esf.org/media-centre/ext-single-news/article/social-scientists-call-for-more-effective-teaching-in-higher-education-871.html

 

Dňa 3.1.2013 bol o výstupoch projektu odvysielaný v Slovenskom rozhlase rozhovor s vedúcou projektu
Mgr. Gabrielou Pleschovou, PhD. Rozhovor je možné si vypočuť prostredníctvom tejto linky.

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ