Hlavná stránka Júlové aktuality 2012
Júlové aktuality 2012

 

 

V termíne 1. -9. júla 2012 sa v Piešťanoch uskutočnila Letná školu Ako kvalitne učiť na vysokej škole.

 

 

Anonymné hodnotenie a názory účastníkov I. turnusu letnej školy v roku 2012  boli veľmi pozitívne (viď nižšie).
Teší nás, že naša snaha neustále sa zlepšovať a reflektovať na aktuálne témy v oblasti vysokoškolského vzdelávania
prináša pozitívny ohlas u účastníkov letnej školy.

 

Druhá tohtoročná Letná škola sa bude konať v Piešťanoch v termíne od 22. - 30. júla. Tešíme sa na Vás !

 

Čo napísali a ako nás hodnotili účastníci I. a II. turnusu Letnej školy 2012:

 

Chcela by som sa Vám poďakovať sa skvelé zorganizovanie Letnej školy 2012 - výber lektorov bol skvelý - skutoční odborníci,
ktorí, to čo robia, robia skvele =), témy jednotlivých blokov boli veľmi inšpiratívne a pevne verím, že sa mi jednotlivé nápady
a rady podarí aspoň čiastočne zaviesť do praxe.

Keďže učím iba v letnom semestri nemôžem sa zúčastniť ročného programu, čo ma mrzí. Držím Vám veľmi palce
aj pri ďalších projektoch, a verím, že sa v budúcnosti ešte na nejakom podujatí stretneme =) Peťa

 

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa Letnej školy v Piešťanoch, i za to, že ste vo mne podnietili zvedavosť
o vyučovanie na vysokej škole. Budem sa tomu viac venovať a skúmať, čo platí na študentov, a keď sa
bude dať, napíšem o tom nejaký príspevok. Diana

 

Ešte raz ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa letnej skoly a za Vasu skvelú organizáciu. Pekný zvyšok leta  - Božena 

 

Letná škola bola realizovaná vďaka projektu "centrum rozvoja doktorandov. Vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch" podporeného ASFEU a ESF v rámci operačného programu Vzdelávanie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ