Hlavná stránka Referencie
Referencie

Tu uvádzame niekoľko názorov účastníkov augustovej školy 2012 z hodnotiaceho formulára:

 

I got some very interesting ideas that I am going to apply for sure

This summer school have answered all my questions I had about teaching before.

Summer school answered a lot of my questions and gave me a lot of interesting ideas I may use in my practice

…summer school has been rewarding for me, I will apply a lot of ideas from a summer school in to my lectures. Summer school has changed my thinking, attitude to learning

Summer school gave me a great knowledge and direction how to innovate teaching process.

I really liked it being here

I think one of the best thinks was we (Phd. students) had a space to communicate and share our own ideas and experiences

It was great and nice. Perfect people.

Teachers were extra prepared, section [sessions] had a good structure, discussion was open and provoke debate


Priemerné hodnotenie letnej školy:

Zodpovedania otázok/problémov účastníkov: 7,5 a 7,4 z 10 bodov (júlová/augustová škola 2011)

Celkové hodnotenie letnej školy: 7,6 z 10 bodov (oba termíny 2011)

Hodnotenie tímu lektorov: 9,4 a 7,5 z 10 bodov (júlová/augustová škola 2011)

 

V roku 2012 sme sa snažili ďalej zlepšiť organizáciu a program našej letnej školy, hlavne vďaka spätnej väzbe od minuloročných účastníkov a získaným skúsenostiam. Sme veľmi radi, že sa to odrazilo na ešte lepšom hodnotení od účastníkov.

 

Zodpovedania otázok/problémov účastníkov: 8,6 a 8,9 z 10 bodov (júlová/augustová škola 2012)

Celkové hodnotenie letnej školy: 8,8 a 9,0 z 10 bodov (júlová/augustová škola 2012)

Hodnotenie tímu lektorov: 9,3 a 8,8 z 10 bodov (júlová/augustová škola 2012)

 

Náš školiaci program Ako kvalitne učiť na vysokej škole voľne nadväzuje na tri víkendové školenia pre začínajúcich VŠ pedagógov, ktoré pripravili v roku 2006 Asociácia doktorandov Slovenska v spolupráci so združením AKO. Tieto školenia mali veľmi dobrý ohlas a z príspevkov, ktoré odzneli na školení, bol pripravený aj zborník Ako kvalitne učiť. Skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. Tu je niekoľko reakcií zo spätnej väzby účastníkov víkendového školenia:

  • Najväčším prínosom bolo uvedomenie si svojich možností a ďalšieho rozvoja mojej osobnosti. Stretla som ľudí, ktorí sa snažia vydať zo seba maximum a musím priznať, že to stimulovalo moje myslenie na cestu ďalšieho vzdelávania. Hlavne za toto som vďačná. Potrebovala som vidieť a počuť názory tvorivých ľudí.
  • Veľmi dobré bolo spojenie prírodovedných a humanitných smerov dohromady, aj keď možno práve toto sa asi niektorým nepáčilo. Učím práve predmety, ktoré majú spájať a skĺbiť tieto dva smery, takže mne veľmi pomohlo vidieť a počuť názory a skúsenosti z oboch strán. Každý si mohol vyextrahovať prístupy, ktoré sa hodia práve pre jeho odbor. Najväčší prínos– stimulácia, aby som bola sama na seba prísnejšia a vo svojej práci dôslednejšia. Ak nebudem náročná na seba, nemôžem mať nároky na iných.
  • Zistila som, že niektoré problémy so študentmi nemám len ja, a že sa dajú riešiť rôzne. Kopec inšpiratívnych nápadov a užitočných aj milých kontaktov. Oprášenie hrdze z mojej formy vedenia cvičení – pomaly korodovala. Chuť robiť veci inak a lepšie a neprestať vymýšľať.

Veríme, že naša letná škola a nadväzujúci program sa stretnú sa s podobne pozitívnym ohlasom. Tešíme sa na všetky názory, pripomienky a nápady účastníkov.  

Viac informácií o podobných školeniach možno nájsť na www.teaching.eurea.sk

 

 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ