Hlavná stránka Kontakty
Kontaktné údaje

Koordinátorka programu:

Mgr. Gabriela Pleschová, PhD., Fyzikálny ústav SAV

gabriela.pleschova @ savba.sk (kontaktný e-mail pre otázky týkajúce sa programu)

 

Koordinátorka časti programu venovanom IT zručnostiam:

Eszter Simon, PhD., Fyzikálny ústav SAV

eszter.simon @ savba.sk

 

Vedúci projektu:

RNDr. Martin Plesch, PhD. 

plesch @ savba.sk 

 

Asistencia a podpora:

Mgr. Uršula Szaboová

ursula.szaboova @ savba.sk 

 

Korešpondenčná adresa:

Fyzikálny ústav SAV

Dúbravská cesta 9

Bratislava 84511

 

Web FÚ SAV: 

www.fu.sav.sk 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ