Hlavná stránka Aprílové aktuality
Aprílové aktuality

 

V priebehu apríla 2012 realizačný tím posúdi a overí údaje na došlých prihláškach.  

 

V roku 2012 prihlášky hodnotil tím lektorov letnej školy v zložení Dr. Eszter Simon, Dr. Martin Plesch, Dr. Gabriela Pleschová a Ing. Emília Pietriková. Každú prihlášku čítali a hodnotili aspoň dvaja hodnotitelia. Teší nás, že v porovnaní s minulým rokom kvalita prihlášok vzrástla, o čo ťažší sme mali výber. V budúcnosti plánujeme pokračovať v organizácii letných škôl, a tak veríme, že sa stretneme aj s ďalšími záujemcami.

 

Zoznam vybraných uchádzačov pre oba turnusy Letnej školy bude zverejnený čoskoro !

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ