O nás

Centrum rozvoja doktorandov pri Fyzikálnom ústave SAV pripravuje školenia a iné aktivity pre doktorandov a mladých vedcov. V súčasnosti je najmä organizuje vzdelávací program pedagogických kompetencií pre začínajúcich vysokoškolských učiteľov. Program zahŕňa letnú školu "Ako kvalitne učiť" a nadväzujúci ročný kurz, ktorý má pomôcť absolventom letnej školy zaviesť získané poznatky do svojej učiteľskej praxe.

Školenia pedagogických kompetencií pripravuje Fyzikálny ústav SAV v spolupráci s Asociáciou doktorandov Slovenska.  Prípravu a realizáciu programu podporil Európsky sociálny fond.

Letná škola zahŕňa témy ako motivácia študentov, vedenie seminárov a prednášok, hodnotenie študentov,  príprava syláb kurzov a ďalšie. Letnú školu vedú skúsení slovenskí a zahraniční odborníci v oblasti VŠ vzdelávania, vrátane VŠ učiteľov s vynikajúcim renomé, ktorí ďalej pôsobia aj v nadväzujúcom kurze. Veríme, že účastníci získajú mnohé užitočné vedomosti pre zlepšenie svojho vyučovania a načerpajú novú energiu a radosť z učenia.

 

 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ