Hlavná stránka Júlové aktuality
Júlové aktuality

Správa z júlovej letnej školy

 

V dňoch 3.7.2011 až 11.7.2011 sa v priestoroch hotela Máj, Hlboká 49, Piešťany uskutočnila prvá letná škola projektu Centrum rozvoja doktorandov.

Školenia sa zúčastnilo 24 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Boli vybraní z viac ako stovky prihlásených na základe kritérií, ktoré zohľadňovali ich doterajšie skúsenosti, filozofiu vyučovania, motivačný list, ako aj odporúčacie listy. Výber zabezpečili lektorky Dr. Pleschová, Dr. Simon a Dr. Mattová.

Na školení sa ako lektori zúčastnili uvedené tri lektorky, ako aj Dr. Plesch, Dr. Szabó, Dr. Davis, Dr. Nagaj, Mgr. Jurkovič, Dr. Rabl a Dr. Renc-Roe.

V prvý, príchodový deň sa program začal o 17:30 privítaním účastníkov a úvodnými informáciami o letnej škole. Účastníci, ktorí na školu pricestovali vlakom boli do hotela dopravení hotelovým minibusom.

Ostatné dni letnej školy pokračovali školením doobeda a v skoré poobedia. Neskôr nasledovala prestávka na kávu a čaj, spojená so štúdiom literatúry. Podvečer nasledovali dobrovoľné bloky, ktoré prepájali teóriu s praxou a niektoré boli realizované aj oddychovejšou formou. Potešilo nás, že na týchto blokoch sa zúčastňovala väčšina účastníkov.

Večer druhý deň školenia bol venovaný administratívnym záležitostiam, ostatné dni individuálnym konzultáciám.

V stredu podvečer všetci účastníci absolvovali výlet loďou po jazere Sĺňava. Piatok poobede bol voľný program, ktorý časť účastníkov využila na kúpanie v termálnom kúpalisku Eva.

Posledný deň školenia bol venovaný vyplňovaniu dotazníkov a odovzdávaniu certifikátov. Vzhľadom na rozsiahlosť dotazníkov bude pre ich spracovanie potrebný dlhší čas, pri letmom nahliadnutí bolo ale zrejmé, že väčšina účastníkov hodnotila celkovo letnú školu ako vynikajúci projekt a bola spokojná aj s realizačnou stránkou.

Odvoz účastníkov z hotela na stanicu bol znova zabezpečený mikrobusom.

Účastníkom a lektorom zo Slovenska bolo hradené ubytovanie, strava a cestovné.

 

Letná škola bola realizovaná vďaka projektu "Centrum rozvoja doktorandov. Vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch." podporeného ASFEU a ESF v rámci operačného programu Vzdelávanie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ