Hlavná stránka Septembrové aktuality
Septembrové aktuality

 

Letnou školou nekončíme ...

Absolventi letnej školy, ktorí prejavili záujem inovovať svoje vyučovanie na základe získaných poznatkov, v tomto období práve začínajú so svojimi inováciami. V rámci ročného podporného programu má každý z nich prideleného svojho tútora (jedného z prednášajúcich na letnej škole), s ktorým  konzultuje svoje nové postupy vo vyučovaní a ich aplikáciu do praxe. Inovácie prebiehajú v zimnom aj letnom semestri, podľa toho, kedy účastníci vyučujú svoj kurz. Výsledky prezentujú na spoločnom workshope a zhrnú aj do písomnej prezentácie.  Viac informácií o ročnom štipendijnom programe nájdete v časti Ročný podporný program. 

Frekventanti pre ročný podporný program (šk.r. 2011/2012)

 

Adamová Ľudmila, Boleková Adriana, Bzdilová Renáta, Cáriková Katarína, Cintulova Lucia, Čižmáriková Martina, Ďuračková Beáta, Dzurjaník Peter, Filičková Marta, Hrnčiarová Katarína, Karabinoš Michal, Kravárová Martina, Luckaničová Martina, Muráriková Petra, Nachtmanová Katarína, Petáková Miroslava, Petruš Lukáš, Pizano Veronika, Repanova Terézia, Ropovik Ivan, Sedliaková Jana, Soľaníková Svetlana, Šebenová Silvia, Šidová Ivana, Špatinová Gabriela, Štefčík Jozef, Vallušová Anna, Zrníková Petra, Živčák Marek.

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ